Connect with us

IT Data & Teknik

Vad är digital marknadsföring och hur fungerar det?

Han tycker att företag betalar för mycket för allt för dålig reklam, och det vill han ändra på med nya idéer.

Pexels

Det som skiljer digital marknadsföring från andra marknadsföringsbudskap är att det berör marknadsföring som förmedlas via digitala kanaler – t ex internet. Ofta är målsättningen att stärka ett varumärke, öka försäljningen av en viss tjänst eller produkt, eller skapa merförsäljning.

” Man behöver alltså inte annonsera “för alla”, ungefär som man gör med en tidningsannons “

Fördelen med digital marknadsföring, jämfört med annan marknadsföring, är att man kan styra marknadsföringen mot målgrupper man tycker är intressanta. Man behöver alltså inte annonsera “för alla”, ungefär som man gör med en tidningsannons där du inte kan påverka vem som kommer att se kampanjen.

Så vad gör digitala marknadsförare då?

En digital marknadsförare ser till att få ut ditt budskap på kundernas datorer, mobiler och surfplattor genom betalda annonser i sociala medier, displayannonser, i sökmotorer som t ex Google och genom optimering av din hemsida så att den syns bättre på internet. Ofta arbetar man med native advertising vilket är ett välbeprövat och bra sätt att nå ut till kunder, för att bygga varumärke och skapa ökad försäljning. Ett exempel på det är artiklar som delar utrymme med det redaktionella innehållet i en tidning, vilket skapar större förtroende för det budskap man tar del av.

Vilka fördelar har digital marknadsföring?

Samhället blir bara mer digitaliserat, inte mindre. Att digital marknadsföring tar över stora marknadsandelar från annan marknadsföring är därför inte konstigt. Så varför är då digital marknadsföring bra? Vi listar fyra skäl!

 1. Hög ROI (Return of Investment) och mycket lägre kostnader.
  Digital marknadsföring är en kostnadseffektiv metod att marknadsföra företag om det görs på rätt sätt. Till skillnad från traditionell media kan du skräddarsy målgrupper som tar emot dina budskap.
 2. Potentiellt en oändlig spridning.
  Internet är i praktiken obegränsat och dina reklambudskap försvinner inte i samma sekund som dagstidningen blir inaktuell. Det går inte inte ens att jämföra med traditionell media.
 3. Bättre dialog med kunderna.
  Med digital marknadsföring kan följa upp dina kunder och anpassa dina budskap exakt till deras ageranden och mönster. Du kan söka reaktioner och forma din marknadsföring efter hur dina målgrupper svarar på dem. Det blir en dialog, inte bara en ensidig kommunikation som i traditionell marknadsföring.
 4. Mycket mer flexibelt.
  Du syns dygnet runt, året runt, överallt där dina kunder är aktiva. De behöver inte ens leta efter dig. Din digitala marknadsföring kan anpassas till att visas i de sammanhang som de redan tänkt agera – t ex när de söker på “snickare” eller “nya skor” på Google i din kommun. Att ständigt marknadsföra i de sammanhang som kunden faktiskt tänkt genomföra ett köp, är att få ut mycket värde av sin marknadsföring.

Vilka nackdelar har digital marknadsföring?

Visst finns det nackdelar med digital marknadsföring. Den allra främsta nackdelen är troligen att marknadsföringsbudskap och kampanjer som inte är tillräckligt välgjorda lätt kan drunkna i bruset av alla andra miljontals reklambudskap som cirkulerar på nätet. En nackdel med att digital marknadsföring är så vanligt, är att kampanjer behöver vara riktigt välutförda för att vara riktigt bra. Det är inte “bara” att köpa annonsutrymme eller sökord i sökmotorer, ofta krävs det att man gjort ett grundligt arbete och kan området för att få ut det stora mervärdet.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

IT Data & Teknik

Forskare bidrar med nya perspektiv på digital brottslighet

Forskare vill bidra med sin kunskap och sina perspektiv på digital brottslighet.

Foto: Genrébild.

VÄSTERBOTTEN. Forskare vid Umeå universitet bidrar till ny kunskap om hur digital brottslighet kan bekämpas med digital kriminalteknik och artificiell intelligens. Etiska utmaningar som kan uppstå med användning av AI i digital kriminalteknik tas upp i en internationell konferens 28-29 januari.

– Användningen av AI i digital forensik har haft betydande inverkan på hur utredarna kan närma sig ett visst brott, till exempel kan de bearbeta större datamängder snabbare än någonsin tidigare. Men samma AI-baserade verktyg som används av de utredarna kan också skapa partiska beslut genom utredarna själva. I denna konferens vill vi diskutera hur man kan främja ansvarsfull användning av AI i digital kriminalteknik genom att beakta etiska principer, till exempel EU:s etiska riktlinjer för pålitlig AI, säger Juan Carlos Nieves, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Med ökad digitalisering i samhället och ny teknik som artificiell intelligens ökar också möjligheten till ny brottslighet. Forskare från Umeå universitet ingår i ett stort internationellt samarbete mellan 35 länder för att öka kunskapen inom området som kallas digital forensik.

Brottslighet inom det digitala området kan röra allt från datorvirus, stulna kontouppgifter och digitala konton, till elektroniska bankbedrägerier och hackade företagskonton. Digital forensik handlar om att spåra denna brottslighet och samla digitala bevis.

Den teknik som ligger bakom digital forensik och artificiell intelligens är i stort densamma över hela världen. Men då lagar och kultur i olika länder skiljer sig åt och följer olika etiska principer blir behovet av att öka kunskapen inom området extremt angelägen att ta itu med.

Det internationella projektet ”Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and Practices, DigForASP” erbjuder ett gemensamt ramverk, med starkt tvärvetenskaplig karaktär, för samtal om artificiell intelligens, digital forensik, juridik och etik. Under den konferens som nu arrangeras kommer domare, advokater och experter inom området att dela med sig av sin syn på de etiska hot som intelligenta automatiserade tekniker kan medföra.

Vid konferensen DigForEthics, 28-29 januari, deltar några av de mest framstående experterna på den internationella scenen i sin egenskap av advokater och forskare inom digital forensik, artificiell intelligens och dataskydd.

Som talare på konferensen medverkar Virginia Dignum och Vicenç Torra, båda två professorer inom AI vid Umeå universitet.

Continue Reading

IT Data & Teknik

Nolia Beer övergår till digitala event – nu kommer första träffen

Nu är det dags för det första eventet för Nolia Beer på Facebook.

När Nolia Beer tvingades flytta fram höstens mässa bestämdes det att övergå till digitala event fram till dess att Nolia Beer kan genomföras som besöksmässa.

– Nu på lördag, 30 januari, kör vi vårt första event, säger Sussi Wikström, projektledare för Nolia Beer.

Nolia Beers första liveevent under 2021 hålls lördag 30 januari klockan 17:00 på Facebook-eventet ”Nolia Beer live med Ölbranschen + gäster”.

Under denna livesändning får deltagarna att träffa några av Umeås främsta ölproducenter som kommer att föra ett samtal med moderatorn Staffan Ålander, som driver videopodcasten Ölbranschen.

Under liveeventet kommer det att diskutera flera viktiga ämnen med bryggeriernas uppkomst, hur den rådande pandemin påverkat ölproducenterna i Umeå, men främst kommer de att prata om framtiden.

– De kommer att prata om vad vi kommer få se i Umeå under 2021 och hur framtidsplanerna ser ut för alla bryggare i Västerbottensregionen. Jag tycker också att det ska bli intressant att få provsmaka och höra om ölen som blir presenterade för oss som nytt i deras portfölj säger Sussi Wikström, Nolia Beers projektledare.

Medverkar gör, förutom Sussi Wikström och Staffan Ålander, även bryggerierna Beer Studio, Bryggeriet i Umeå, Bryggverket, U&Me Beer och Westerbottens Bryggeri.

Continue Reading

IT Data & Teknik

Över 600 000 visningar för Bokmässan Play

De kostnadsfria studiosamtalen från Bokmässan 2020 i digitalt format fortsätter att locka tittare.

Foto: Natalie Greppi / Pressmeddelande.

De kostnadsfria studiosamtalen från Bokmässan 2020 i digitalt format fortsätter att locka tittare. Under årets mässa den 24–27 september nådde Bokmässan Play över 373 000 visningar, vilket var ett resultat över förväntan. Drygt en och en halv månad senare uppgår det totala antalet visningar till 600 865. Av dessa utgörs nästan 228 000 av on-demand-visningar, vilket tyder på ett stabilt publikintresse för innehållet även efter Bokmässans genomförande, det skriver Bokmässan i ett pressmeddelande.

– Det är oerhört glädjande att intresset håller i sig. Vi var mycket nöjda med antalet visningar under mässdagarna och har på olika sätt fortsatt att tipsa om samtalen under hösten, t ex i samband med Läslovet, då vi uppmuntrade Sveriges lärarkår att ta del av samtalen som kostnadsfri kompetensutveckling, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Bokmässan 2020 bestod av Bildningshubben och Litteraturfestivalen med sammanlagt 154 digitala studiosamtal som sändes på Bokmässan Play tillsammans med förlag och andra samarbetspartner från Fotografiska i Stockholm, Svenska Mässan i Göteborg, Sveriges generalkonsulat i New York och flera andra platser i Sverige och utomlands. Därutöver förstärktes programmet av tio olika scenprogram från externa arrangörer, såsom Se människan, Lärarscenen och Globala Torget. Under hösten har också femton författarsamtal översatts och textats till engelska, tyska, franska, spanska och arabiska vilket möjliggjort ytterligare spridning av studiosamtalen.

Webbstatistik visar att det främsta upptagningsområdet för Bokmässan Play är Norden, men att även England, Tyskland, USA och Sydafrika har en tydlig tittarbas. Den svenska publiken är mer utspridd över hela Sverige än besökarna på den fysiska mässan, där majoriteten av besökarna under ett ”normalår” är bosatta i Västra Götaland, Mälardalsregionen och Skåne.

Ett ökat intresse för Bokmässans program i det digitala formatet märktes också hos den manliga delen av befolkningen. 32% av tittarna på Bokmässan Play var män, medan procentandelen män en vanlig mässa brukar ligga på runt 20%. Åldersfördelningen vittnar om ett starkt tittarstöd i de äldre målgrupperna men svagare i målgruppen 35–44 år. 54% av tittarna uppgav att de tidigare inte hade besökt Bokmässans fysiska seminarier och 25% uppgav att de besökte Bokmässan för allra första gången – delvis säkert tack vare det digitala formatet.

– Vi tolkar det som att vi har nått en stor ny publik med Bokmässan Play vilket var vår förhoppning. Det är också intressant att det som syns som en visning i statistiken i själva verket kan ha setts av flera personer – vi vet bland annat att bibliotek och kulturhus runtom i Sverige har visat programmet offentligt och därigenom ökat räckvidden ytterligare, säger Oskar Ekström.

Enkätsvar visar att Bokmässan Play får ett högt betyg av såväl tittare som samarbetspartner. 90% av tittarna gav upplägget på Bokmässan Play betyget ”bra” eller ”mycket bra” och nästan lika stor andel – 86% – gav samma omdöme åt innehållet. Många tittare uppskattade också möjligheten att själva kunna välja när de ville se samtalen samt att de gick att se i efterhand. 89% av tittarna uppgav att de skulle fortsätta ta del av studiosamtalen under hösten. 95% av Bokmässans samarbetspartner som besvarade enkäten bedömde programmet i sin helhet som ”bra” eller ”mycket bra” och 94% gav samma betyg åt studiosamtalen. Det som anges som det viktigaste utvecklingsområdet är sajtens möjlighet till bokförsäljning, här anger 27% av Bokmässans samarbetspartner att de vill se en förbättring. Medan 65% anger ”ingen åsikt” eller ”varken eller” tycker endast 8% av Bokmässans samarbetspartner att sajten erbjöd en bra möjlighet till bokförsäljning.

Såväl tittare och samarbetspartner uttryckte att de gärna ser en fortsatt satsning på det digitala formatet, i kombination med den fysiska mässan. Av de samarbetspartner som besvarat enkäten angav hela 94% att Bokmässan borde fortsätta utveckla Bokmässan Play.

Fakta:
Bokmässan 2020 arrangerades på Bokmässan Play den 24–27 september. Teman var LÄS! LÄS! LÄS! i samarbete med Läsrörelsen, och Digital kultur i samarbete med Dreamhack, Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman och Storytel. Programmet finns tillgängligt kostnadsfritt på Bokmässan Play till och med den 31 december 2020.

Continue Reading

HETAST

Precis som alla andra hemsidor använder vår hemsida sk Cookies för att fungera.