Connect with us

IT Data & Teknik

Ny stor vindkraftspark är målet för Holmen

Nu pågår som bäst bygget av markinfrastruktur till Blåbergslidens vindpark cirka fem mil från Skellefteå.

Foto: Pressmeddelande

Nu pågår som bäst bygget av markinfrastruktur till Blåbergslidens vindpark cirka fem mil från Skellefteå. Det är Holmen som står bakom den storskaliga anläggningen som uppförs på egen mark. Årsproduktionen bedöms till 400–450 GWh vilket innebär ett viktigt tillskott av förnybar el, det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Blåbergslidens vindpark kommer att omfatta 26 vindkraftverk med vardera 5,5 MW effekt. Leverantör är GE Renewable Sweden AB och vindkraftmodellen är en relativt ny produkt som utgör den största i företagets Cypress-familj. Navhöjden är 121 meter och bladens längd 78 meter. Blåbergsliden ligger ungefär 250 meter över havet och med Burträsk som närmaste samhälle. Klimatet är inte extremt men kan ändå vara lite utmanande med sydliga mått mätt. Vindkraftverken kommer att vara utrustade med detektorer som reagerar för obalans där isbeläggning kan vara en orsak. Styrsystemet tar hänsyn till detta och även till effektnedgångar som kan indikera isbeläggning. Styrsystemet utvärderar indata och kan automatiskt stoppa driften.

Stor investering

Projektet har en budget på 1,3 miljarder kronor som omfattar vindkraftverk, kranplatser och annan infrastruktur i vindparken samt elkraftsystem med transformatorstation inom parken. Dessutom anläggning av 9 kilometer nya vägar och förstärkning av 15 kilometer befintliga vägar.

Den centrala transformatorn transformerar upp strömmen till 170 kV innan den matas till nätet som ägs av Skellefteå Kraft Elnät AB.

– Tack vare flera vindkraftsatsningar i trakterna kring Skellefteå är nätet redan bra utbyggt, bland annat med ledningar till den befintliga Krångfors stamnätstation, berättar Åke Nyhlén, som är projektledare hos Holmen Energi AB. Exempelvis tas en ledning från Botsmark till Krångfors i drift nu i dagarna.

Gränssnittet mellan Blåbergslidens egna nät och Skellefteåkrafts nät går där transformatorstationen matar ut 170 kV till nätet. Stationen kommer att levereras av Omexom och ska bestå av två stycken 80 MVA transformatorer.

– Lösningen med två transformatorer är bra dels för att skapa redundans. Det går att göra underhåll och reparationer på den ena medan man kör reducerad effekt på den andra. Dels är det bra att hålla nere vikterna på delarna som nästa sommar ska transporteras till vindparken, förklarar Åke Nyhlén.

Enkel organisation

Projektet har en enkel organisation med Svevia som totalentreprenör för infrastruktur inom parken, inklusive vägar, kranplaner och internt elnät, dessutom för vägar till parken. För betongsproduktionen kommer Svevia att använda en mobil betongfabrik som flyttas runt allteftersom gjutningarna fortskrider. När Svevia är klara tar GE vid som totalentreprenör för vindkraftverken och driftsättningen.

– Vi vill ha ett enkelt upplägg, fortsätter Åke Nyhlén. Alla vägar ska göras klara före vintern och alla kranplaner ska stå färdiga senast i slutet av november. Inte minst vägarnas bärighet är viktig eftersom de tunga transporterna ska göras med början i skiftet maj/juni då GE tar vid efter Svevia och då det råder tjällossning. Tidplanen är tajt, särskilt som siktet är inställt på att vindkraftparken ska tas i bruk i slutet av 2021.

Northvolt en faktor

När det hela står klart kommer Blåbergslidens vindpark att ge ett betydande bidrag av förnybar el.

– Investeringen känns helt rätt med tanke på de industrisatsningar som görs i regionen med bland annan Northvolts batterifabrik som kommer att behöva en hel del elkraft, avslutar Åke Nyhlén.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

IT Data & Teknik

Forskare bidrar med nya perspektiv på digital brottslighet

Forskare vill bidra med sin kunskap och sina perspektiv på digital brottslighet.

Foto: Genrébild.

VÄSTERBOTTEN. Forskare vid Umeå universitet bidrar till ny kunskap om hur digital brottslighet kan bekämpas med digital kriminalteknik och artificiell intelligens. Etiska utmaningar som kan uppstå med användning av AI i digital kriminalteknik tas upp i en internationell konferens 28-29 januari.

– Användningen av AI i digital forensik har haft betydande inverkan på hur utredarna kan närma sig ett visst brott, till exempel kan de bearbeta större datamängder snabbare än någonsin tidigare. Men samma AI-baserade verktyg som används av de utredarna kan också skapa partiska beslut genom utredarna själva. I denna konferens vill vi diskutera hur man kan främja ansvarsfull användning av AI i digital kriminalteknik genom att beakta etiska principer, till exempel EU:s etiska riktlinjer för pålitlig AI, säger Juan Carlos Nieves, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Med ökad digitalisering i samhället och ny teknik som artificiell intelligens ökar också möjligheten till ny brottslighet. Forskare från Umeå universitet ingår i ett stort internationellt samarbete mellan 35 länder för att öka kunskapen inom området som kallas digital forensik.

Brottslighet inom det digitala området kan röra allt från datorvirus, stulna kontouppgifter och digitala konton, till elektroniska bankbedrägerier och hackade företagskonton. Digital forensik handlar om att spåra denna brottslighet och samla digitala bevis.

Den teknik som ligger bakom digital forensik och artificiell intelligens är i stort densamma över hela världen. Men då lagar och kultur i olika länder skiljer sig åt och följer olika etiska principer blir behovet av att öka kunskapen inom området extremt angelägen att ta itu med.

Det internationella projektet ”Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and Practices, DigForASP” erbjuder ett gemensamt ramverk, med starkt tvärvetenskaplig karaktär, för samtal om artificiell intelligens, digital forensik, juridik och etik. Under den konferens som nu arrangeras kommer domare, advokater och experter inom området att dela med sig av sin syn på de etiska hot som intelligenta automatiserade tekniker kan medföra.

Vid konferensen DigForEthics, 28-29 januari, deltar några av de mest framstående experterna på den internationella scenen i sin egenskap av advokater och forskare inom digital forensik, artificiell intelligens och dataskydd.

Som talare på konferensen medverkar Virginia Dignum och Vicenç Torra, båda två professorer inom AI vid Umeå universitet.

Continue Reading

IT Data & Teknik

Nolia Beer övergår till digitala event – nu kommer första träffen

Nu är det dags för det första eventet för Nolia Beer på Facebook.

När Nolia Beer tvingades flytta fram höstens mässa bestämdes det att övergå till digitala event fram till dess att Nolia Beer kan genomföras som besöksmässa.

– Nu på lördag, 30 januari, kör vi vårt första event, säger Sussi Wikström, projektledare för Nolia Beer.

Nolia Beers första liveevent under 2021 hålls lördag 30 januari klockan 17:00 på Facebook-eventet ”Nolia Beer live med Ölbranschen + gäster”.

Under denna livesändning får deltagarna att träffa några av Umeås främsta ölproducenter som kommer att föra ett samtal med moderatorn Staffan Ålander, som driver videopodcasten Ölbranschen.

Under liveeventet kommer det att diskutera flera viktiga ämnen med bryggeriernas uppkomst, hur den rådande pandemin påverkat ölproducenterna i Umeå, men främst kommer de att prata om framtiden.

– De kommer att prata om vad vi kommer få se i Umeå under 2021 och hur framtidsplanerna ser ut för alla bryggare i Västerbottensregionen. Jag tycker också att det ska bli intressant att få provsmaka och höra om ölen som blir presenterade för oss som nytt i deras portfölj säger Sussi Wikström, Nolia Beers projektledare.

Medverkar gör, förutom Sussi Wikström och Staffan Ålander, även bryggerierna Beer Studio, Bryggeriet i Umeå, Bryggverket, U&Me Beer och Westerbottens Bryggeri.

Continue Reading

IT Data & Teknik

Över 600 000 visningar för Bokmässan Play

De kostnadsfria studiosamtalen från Bokmässan 2020 i digitalt format fortsätter att locka tittare.

Foto: Natalie Greppi / Pressmeddelande.

De kostnadsfria studiosamtalen från Bokmässan 2020 i digitalt format fortsätter att locka tittare. Under årets mässa den 24–27 september nådde Bokmässan Play över 373 000 visningar, vilket var ett resultat över förväntan. Drygt en och en halv månad senare uppgår det totala antalet visningar till 600 865. Av dessa utgörs nästan 228 000 av on-demand-visningar, vilket tyder på ett stabilt publikintresse för innehållet även efter Bokmässans genomförande, det skriver Bokmässan i ett pressmeddelande.

– Det är oerhört glädjande att intresset håller i sig. Vi var mycket nöjda med antalet visningar under mässdagarna och har på olika sätt fortsatt att tipsa om samtalen under hösten, t ex i samband med Läslovet, då vi uppmuntrade Sveriges lärarkår att ta del av samtalen som kostnadsfri kompetensutveckling, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Bokmässan 2020 bestod av Bildningshubben och Litteraturfestivalen med sammanlagt 154 digitala studiosamtal som sändes på Bokmässan Play tillsammans med förlag och andra samarbetspartner från Fotografiska i Stockholm, Svenska Mässan i Göteborg, Sveriges generalkonsulat i New York och flera andra platser i Sverige och utomlands. Därutöver förstärktes programmet av tio olika scenprogram från externa arrangörer, såsom Se människan, Lärarscenen och Globala Torget. Under hösten har också femton författarsamtal översatts och textats till engelska, tyska, franska, spanska och arabiska vilket möjliggjort ytterligare spridning av studiosamtalen.

Webbstatistik visar att det främsta upptagningsområdet för Bokmässan Play är Norden, men att även England, Tyskland, USA och Sydafrika har en tydlig tittarbas. Den svenska publiken är mer utspridd över hela Sverige än besökarna på den fysiska mässan, där majoriteten av besökarna under ett ”normalår” är bosatta i Västra Götaland, Mälardalsregionen och Skåne.

Ett ökat intresse för Bokmässans program i det digitala formatet märktes också hos den manliga delen av befolkningen. 32% av tittarna på Bokmässan Play var män, medan procentandelen män en vanlig mässa brukar ligga på runt 20%. Åldersfördelningen vittnar om ett starkt tittarstöd i de äldre målgrupperna men svagare i målgruppen 35–44 år. 54% av tittarna uppgav att de tidigare inte hade besökt Bokmässans fysiska seminarier och 25% uppgav att de besökte Bokmässan för allra första gången – delvis säkert tack vare det digitala formatet.

– Vi tolkar det som att vi har nått en stor ny publik med Bokmässan Play vilket var vår förhoppning. Det är också intressant att det som syns som en visning i statistiken i själva verket kan ha setts av flera personer – vi vet bland annat att bibliotek och kulturhus runtom i Sverige har visat programmet offentligt och därigenom ökat räckvidden ytterligare, säger Oskar Ekström.

Enkätsvar visar att Bokmässan Play får ett högt betyg av såväl tittare som samarbetspartner. 90% av tittarna gav upplägget på Bokmässan Play betyget ”bra” eller ”mycket bra” och nästan lika stor andel – 86% – gav samma omdöme åt innehållet. Många tittare uppskattade också möjligheten att själva kunna välja när de ville se samtalen samt att de gick att se i efterhand. 89% av tittarna uppgav att de skulle fortsätta ta del av studiosamtalen under hösten. 95% av Bokmässans samarbetspartner som besvarade enkäten bedömde programmet i sin helhet som ”bra” eller ”mycket bra” och 94% gav samma betyg åt studiosamtalen. Det som anges som det viktigaste utvecklingsområdet är sajtens möjlighet till bokförsäljning, här anger 27% av Bokmässans samarbetspartner att de vill se en förbättring. Medan 65% anger ”ingen åsikt” eller ”varken eller” tycker endast 8% av Bokmässans samarbetspartner att sajten erbjöd en bra möjlighet till bokförsäljning.

Såväl tittare och samarbetspartner uttryckte att de gärna ser en fortsatt satsning på det digitala formatet, i kombination med den fysiska mässan. Av de samarbetspartner som besvarat enkäten angav hela 94% att Bokmässan borde fortsätta utveckla Bokmässan Play.

Fakta:
Bokmässan 2020 arrangerades på Bokmässan Play den 24–27 september. Teman var LÄS! LÄS! LÄS! i samarbete med Läsrörelsen, och Digital kultur i samarbete med Dreamhack, Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman och Storytel. Programmet finns tillgängligt kostnadsfritt på Bokmässan Play till och med den 31 december 2020.

Continue Reading

HETAST

Precis som alla andra hemsidor använder vår hemsida sk Cookies för att fungera.