Connect with us

Företagande

Expansion Obbola – nytt stort projekt hos SCA

Ökande efterfrågan på förpackningsmaterial gör att SCA investerar hela 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola.

Foto: Patrick Trädgårdh / Pressmeddelande SCA.

VÄSTERBOTTEN. Ökande efterfrågan på förpackningsmaterial gör att SCA investerar hela 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola. Åtgärder i massafabriken och framförallt i pappersbruket – som får en helt ny pappersmaskin – innebär att kapaciteten kan höjas från dagens 450000 till 725000 ton liner årligen, det skriver Kjell-Arne Larsson i ett pressmeddelande.

SCA har investerat stort under senare år. Framförallt tänker vi på projektet hos SCA Östrand där kapaciteten att producera massa i stort sett fördubblades tack vare projekt Helios. Där investerades 7,8 miljarder kronor i ny maskinutrustning och infrastruktur, och detta färdigställdes 2018. Nu genomförs en nästan lika stor investering i Obbola.

Två typer av massa

Här tillverkas idag Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100–200 gram/kvadratmeter baserade på sulfatmassa. Produktionen i brukets enda pappersmaskin PM 1 ligger på 450000 ton årligen. Både färsk fiber och returfiber används i linern. Man har en linje för jungfrulig massa och två linjer för returmassa. På fabriken finns bland annat också en sodapanna, en biobränsleeldad panna och en turbinanläggning som producerar ungefär 60 procent av det egna elbehovet.

Fabriken i Obbola är relativt välinvesterad och modern. All befintlig maskinutrustning ligger inte på en kapacitet motsvarande dagens 450000 ton/år, utan har redan nu betydligt högre kapacitet. Uppgraderingar behövs här och var och den mest genomgripande åtgärden i ”Expansion Obbola” är att ersätta den gamla pappersmaskinen.

De investeringar som SCA tidigare har genomfört i Obbola har varit strategiska och inriktade på möjligheterna till expansion. År 2007 togs en ny sodapanna i bruk. Två år senare var det dags för helt ny indunstningsanläggning. År 2011 förbättrades grönluthanteringen och 2013 installerades ny vitlutberedning. Företaget har reinvesterat och investerat i renseriet vid flera tillfällen, bland annat med ny barktrumma 2012 och ny inmatningstransportör 2015.

Samma år driftsattes också ett nytt kokeri som levererades av Valmet enligt 2-kärlskonceptet CompactCooking G2™ med ett ImpBin förimpregneringskärl och en kokare. Kokeriet gav en massa som både är renare och har jämnare kvalitet än tidigare.

Efterfrågan

Det nu aktuella investeringspaketet genomförs mot bakgrund av ökande efterfrågan på liner till wellpappförpackningar. Internethandeln kräver mer förpackningsmaterial, och även inom industrin och i grossistleden är efterfrågan stor.

– Världsmarknaden för papper och kartong sammantagna är 450 miljoner ton per år och av detta utgörs 160 miljoner ton av containerboard, berättar Per Strand, som är projektdirektör för Expansion Obbola. Efterfrågan på containerboard har under en längre tid växt med tre procent per år.

Linern från SCA har bra yta för tryck, har hög styrka och klarar svängningar i temperatur och fukthalt. Därför har den stor framgång bland annat inom livsmedelsindustrin där linern dessutom uppfyller hygienkraven.

Uppgraderingar

För att klara massaförsörjningen till nya pappersmaskinen görs en del uppgraderingar i massalinjerna. Fabrikens vedlinje är redan välinvesterad. Här krävs enbart några smärre åtgärder, främst i form av en ny barkpress.

Det fem år gamla kokeriet dimensionerades från början med sikte på höjning av kapaciteten. Någon utbyggnad behövs inte nu.

– Kokeriet har gått bra och är väl inkört, visserligen på en lägre produktionsnivå, men vi ser ingen fara med dess kapacitet inför Expansion Obbola, säger Per Strand.

På fiberlinjen behövs endast utbyggnad med ett ytterligare och avslutande tvättsteg. Brunmassatvätten kommer att förbättras genom att lägga till en Valmet TwinRoll-press i brunmassan före pappersmaskinens lagringstorn.

Massafabrikens nuvarande två linjer för returmassa kommer ett ersättas med en ny. De befintliga linjerna byggdes på 1970-talet och moderniserades på 1990-talet (OCC-linjer Old Corrugated Containers). Nya linjen konstrueras genom kombination av välkända processer i form av upplösare, silar, virvelrenare med mera. Precis som idag kommer balad returwell att användas som råvara. Den Eurokraft som tillverkas har jungfrulig fiber på ena sidan och cirka 70 procent returfibrer på andra sidan. Kraftlinern består huvudsakligen av jungfrulig fiber.

Kemikalieåtervinningen

Massafabrikens indunstningsanläggning byggdes 2009 och då med överkapacitet. Nu krävs endast komplettering med ett tvättsteg för att anläggningen ska klara kapaciteten för Expansion Obbola.

Sodapannan som bara har tretton år på nacken – och därmed en lång återstående livslängd – kommer att uppgraderas utan att därför ändra dimensionerna i själva pannan. Men det kommer att krävas nya motorer och fläktar, ombyggnad av luftregistren och nya rökgaskylare bland annat.

Utrustningarna för grönlut- och vitlutberedningarna är redan väl investerade och kommer att klara den planerade nya kapaciteten.

Brukets två mesaugnar kommer att ersättas med en ny med viss överkapacitet i relation till målet med Expansion Obbola. Nya ugnen kommer att använda biobränsle (träpulver) i stället för som tidigare eldningsolja. Därmed undviks koldioxidutsläpp på 20000 ton per år. Samma typ av mesaugn har tidigare installerats hos SCA Östrand och SCA Munksund.

Valmet som levererar nya mesaugnen uppger att den får en kapacitet på 220 ton bränd kalk per dygn. I konstruktionen ingår ett OptiDisc-kalkslamfilter och en flashtork för torkning av kalkslammet samt en högeffektiv roterande kylare.

Pappersmaskin 2

Maskinhallen för den nya pappersmaskinen PM 2 uppförs i ett nytt område, som tidigare härbärgerade förråd och en väg och delvis ligger utanför industriområdets tidigare avgränsning. Hallen byggs 300 meter lång och 54 meter bred för PM 2 som blir cirka 250 meter lång.

Leverantör av den nya pappersmaskinen är Voith. Den kommer att ha samma bredd som idag – vilket är 10,2 meter – och tillverka liner i samma ytviktsområde. För att klara högre kapacitet kommer maskinhastigheten därmed att vara högre, 1300 meter per minut i stället för 900. Hur mycket jungfrulig respektive returmassa som den kommer att behöva beror på efterfrågan av Kraftliner respektive Eurokraft.

– Vi får en stor flexibilitet med nya maskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden, berättar Per Strand. Maskinen får High End teknik och blir All In Digitalized. Det finns ingen exakt referens i världen, men de olika huvudkomponenterna används redan i produktion på olika håll, så det blir ändå robust och beprövad teknik som maskinen blir sammansatt av. Den blir unik i världen bland maskiner som tillverkar kraftliner.

SCA har tillsammans med Voith valt de bästa tekniska lösningarna från andra maskiner, där dessa i många fall kompletterats med ny teknik efterhand. Hos SCA Obbola kommer High End teknik att vara på plats redan från början. Detta gäller bland annat profilstyrning av inloppslåda och ånglåda samt installation av flera skopressar.

— Vi använder allt av det bästa som finns att tillgå till den nya maskinen. Omfattande bestyckning med sensorer och full digitalisering innebär att vi får goda möjligheter till både processoptimering och tillståndsbaserat underhåll, avslutar Per Strand.

Etapper

Nya pappersmaskinen ska betjänas från ett nytt separat kontrollrum som kommer att bli ett vidbyggt annex till maskinhallen och med insyn i denna. Under projekttiden utbildas operatörerna och kan då träna i en simulator – bland annat genom att sätta på sig VR-glasögon som hämtar information från den senast uppdaterade 3D-modellen av pappersmaskinen.

Expansion Obbola kommer att färdigställas i etapper:
• Sodapanna och fiberlinje maj 2021
• Mesaugn årskifte 2021/22
• Externrening sommaren 2022
• Pappersmaskin inledning av 2023
• Returfiberlinje sommaren 2023


FAKTA
Expansion Obbola
Kapacitetshöjning från 450000 till 725000 ton liner
Tidplan: 2019–2023
Byggherre: SCA
Konsulter: SwecoEuroconAFRY m.fl.
Byggentreprenör: Peab
Maskinleverantör: VoithValmet och Andritz
Värde: 7,5 miljarder kronor

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Företagande

ClientPartner arbetar med Norrländsk telemarketing: “Viktiga tjänster”

ClientPartner är ett norrländskt företag som arbetar med telemarketing, men ser sig inte nödvändigtvis som ett callcenter.

Företaget ClientPartner arbetar med norrländsk telemarketing och är en uppstickare inom branschen, och det som gör företaget speciella är deras norrländska kärnvärden: flexibilitet, enkelhet och pålitlighet.

På hemsidan beskriver sig företaget som “det lilla norrländska företaget med det stora företagets kompetens och produktportfölj” och att ambitionen är att vara “en personligare marknadsbyrå som passar dig som söker en mer genuin och norrländskt pålitlig samarbetspartner”.

Callcenter i Norrland.

ClientPartner är ett norrländskt företag som arbetar med telemarketing, men ser sig inte nödvändigtvis som ett callcenter. Man har inte strukturen av ett callcenter utan arbetar mer konsulterande mot sina kunder, och i mindre team. Bland uppgifterna finns inte bara att finnas som extern part för kundernas utåtriktade telemarketing, men också konsultera och ge stöd i utveckling av marknads- och försäljningsstrategier och generell affärsutveckling.

Telemarketingtjänster.

Företaget arbetar med leadgenerering, mötesbokning, telemarketing, telefonförsäljning och affärsutveckling vilket man kan läsa mer om här. Vill man komma i kontakt med ClientPartner kan man klicka här.

Continue Reading

Företagande

Grant Cardones tips till dig som vill bli miljonär på företagandet

Foto: Omslag/Youtube.

I behov av lite extra motivation under den mörka decembermånaden som avslutar Q4? Den karismatiska fastighetsmiljardären Grant Cardone ger sina tips på hur du – på fem steg – blir miljardär.

Prenumerera gratis på Affärsliv365

* indicates required

Continue Reading

Företagande

Tre nycklar till ett bra säljmöte: “Strukturen är viktig”

Det finns faktorer som skiljer ett bra säljmöte från ett dåligt, har du koll på dem? Här kommer tre viktiga nycklar för ett bra möte!

Foto: Genrébild.

FÖRETAGANDE. Det finns faktorer som skiljer ett bra säljmöte från ett dåligt. Om du inte har koll på hur säljmötet är upplagt, och skjuter från höften, är det stor risk för att du missar de viktiga detaljer som kunden behöver för en bra köpupplevelse.

Säljare brukar ofta betraktas som “duktiga på att prata” men på ett bra säljmöte ska säljaren prata mindre än köparen. Du ska lyssna och ge lämpliga förslag på det kunden behöver hjälp med, har ett behov av, inte prata ner dem i skorna med förhoppningen om att de snart ska säga ja till vad som helst.

Här kommer tre nycklar till vad du, som minimum, behöver för ett bra säljmöte:

  1. Välutförd behovsanalys
    Och det här är jätteviktigt. Det är under den här tiden av säljmötet som du tar reda på vad du kan göra för kunden. Du måste veta vad kunden problembild är, vilken “pain” de upplever, för att kunna hitta lämpliga lösningar med dina produkter eller tjänster. Tänk på att det här också är ditt tillfälle att skina – du kan vissa på kompetens och erfarenhet genom att vara inkännande och visa att du vet vad ni pratar om.
  2. En bra presentation.
    Och det handlar inte om att prata så länge som möjligt utan att andas. Här ska du använda dig av det du fick fram under behovsanalysen. Kanske vet du direkt vad kunden är intresserad av och lägger ditt fokus där? Du behöver inte berätta om allt annat, och göra det ointressant, för en kund som du redan vet är i behov av något annat som du också tillhandahåller. Men glöm för bövelen inte att hålla liv i samtalet. Det ska inte vara en enmanshow där du står oavbruten i en timme – sikta istället på en dialog med kunden där ni på ett levande sätt kan diskutera det du presenterar.
  3. Hantera invändningarna med finess.
    Har du arbetat ett tag så vet du vilka de vanligaste invändningarna är, och invändningar, de kommer att komma. Var inlyssnade, inte avfärdande, och påbörja varje mening med “jag förstår vad du menar” snarare än “nej, du har fel”. Försök förstå vad kunden egentligen försöker säga genom att på olika sätt avfärda affären. Handlar det verkligen om brist på budget eller behov, eller mer om brist på förtroende för produkten? När du förstår att hantera invändningarna rätt, och lägger tid på att finslipa dina svar så att de kommer ur dig som rinnande vatten, kommer mycket att gå din väg.

Tyckte du om de här tipset? Dela gärna artikeln så att fler får en möjlighet att läsa dem! Och du, lycka till med försäljningen!

Continue Reading

HETAST

Precis som alla andra hemsidor använder vår hemsida sk Cookies för att fungera.